รายชื่อบริษัทที่ถูกแบล็กลิสต์

ชื่อบริษัท

Scatec

โลโก้บริษัท
shan state frontline investment monitor company blacklist Scatec
ประเภท

พลังงานหมุนเวียน, ไฟฟ้าพลังน้ำ

ที่ตั้งบริษัท (ที่รับรู้ทั่วไป)

Askekroken 11, 0277 Oslo, Norway

ข้อมูล

Scatec เป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนจากประเทศนอร์เวย์ ทำหน้าที่ก่อสร้างและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในทั้งสี่ทวีป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 และต่อมาได้เข้าซื้อบริษัท SN Power ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าพลังน้ำของรัฐบาลนอร์เวย์เมื่อปี 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ Scatec คือบริษัท Equinor ASA (เดิมชื่อ Statoil) ซึ่งเป็นของรัฐบาลนอร์เวย์

 

SN Power ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลของนายพลเต็งเส่งเมื่อปี 2557 ในการพัฒนาเขื่อนเยหว่าตอนกลางขนาด 735 เมกะวัตต์ในแม่น้ำตู้ทางตอนเหนือของรัฐฉาน ในเดือนเมษายน 2564 Scatec เปิดเผยว่าการก่อสร้างเขื่อนเยหว่าตอนกลาง “ถูกระงับไป” เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในพม่า